การตั้งค่าพื้นฐาน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ System menu ทางด้านขวาของ Menu bar แล้วเลือก "Setting"

Step2

Click ที่ Basic Settings ทางแถบด้านซ้าย

2.1 Language – เปลี่ยนภาษา

2.2 Timezone – เปลี่ยนโซนเวลา

2.3 Refresh interval – ระยะห่างการ Refresh

2.4 Theme - ธีม

2.5 High contrast theme – เปลี่ยนธีมเป็นสีตรงกันข้าม

2.6 Default app after signin – หน้าจอเริ่มต้นหลักจาก Signin

2.7 Automatic sign out - ระยะเวลา Sign out อัตโนมัติ

2.8 Automatic opening of notification area - เปิดหน้าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

2.9 Show desktop notifications – แสดงการแจ้งเตือนที่ Desktop

2.10 My contact data button – ข้อมูลส่วนตัว

2.11 Change password – เปลี่ยนรหัส

Did this answer your question?