การทำ BCC

เป็นเมนูสำหรับสร้าง copy email ทั้งขาเข้าและขาออก โดยสามารถระบุได้ว่าจะ copy ราย user หรือทั้งโดเมน ใช้สำหรับเก็บข้อมูลอีเมลการรับ-ส่งของแต่ะ user หรือของทั้งโดเมนโดยที่เจ้าของอีเมลจะไม่เห็นว่าอีเมลที
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ "Email setting"

Step2

คลิก "BCC"

Step3

คลิก "Create"

Step4

จะมี drop down ให้เลือก

- Inbound user - เลือกจะ BCC อีเมลขาเข้าเฉพาะของ user ที่ต้องการ

- Outbound user - เลือกจะ BCC อีเมลขาออกเฉพาะของ user ที่ต้องการ

- Inbound Domain - เลือกจะ BCC อีเมลขาเข้าของทั้งโดเมน

- Outbound Domain - เลือกจะ BCC อีเมลขาออกของทั้งโดเมน

Step5

กรอกชื่ออีเมล/โดเมนที่ต้องการทำ BCC

Step6

กรอกชื่ออีเมล ปลายทางที่จะรับ

Step7

กด "Save"

Did this answer your question?