การทำการนัดหมายกับผู้รับอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เลือกที่อีเมลที่ต้องการเชิญ

Step2

คลิกที่ Action icon จากนั้น เลือก Invite to appointment เพื่อสร้างการนัดหมาย

Step3

กรอกข้อมูลรายละเอียด จากนั้น กด Create ทางด้านบนเพื่อสร้างการนัดหมาย​

Did this answer your question?