นามสกุลไฟล์ต่างๆ ที่ไม่สามารถส่งผ่านระบบ MULTI-CLOUD BUSINESS EMAIL ได้

นามสกุลไฟล์ต่างๆ ที่ไม่สามารถส่งผ่านระบบ MULTI-CLOUD BUSINESS EMAIL ได้
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและป้องกันการส่งไวรัส อีเมลที่มีการแนบไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ต่อไปนี้ จะไม่สามารถส่งออกได้

9 , 386 , LeChiffre , aaa , abc , aepl , ani , aru , atm , aut , b64 , bat , bhx , bin , bkd , blf , bll , bmw , boo , bps , bqf, breaking_bad , buk , bup , bxz , cc , ccc , ce0 , ceo , cfxxe , chm , cih , cla , class , cmd , com , cpl , crinf , crjoker , crypt, cryptolocker , cryptowall , ctbl , cxq , cyw , dbd , delf , dev , dlb , dli , dll , dllx , dom , drv , dx , dxz , dyv , dyz , ecc , exe, exe-ms , exe1 , exe_renamed , exx , ezt , ezz , fag , fjl , fnr , fuj , good , gzquar , hlp , hlw , hqx , hsq , hts , iva , iws , jar, js , kcd , let , lik , lkh , lnk , locky , lok , lol! , lpaq5 , magic , mfu , micro , mim , mjg , mjz , mp3 , nls, oar , ocx , osa , ozd , pcx , pgm , php2 , php3 , pid , pif , plc , pr , pzdc , qit , qrn , r5a , rhk , rna , rsc_tmp , s7p , scr , shs, ska , smm , smtmp , sop , spam , ssy , swf , sys , tko , tps , tsa , tti , ttt , txs , upa , uu , uue , uzy , vb , vba , vbe , vbs , vbx, vexe , vxd , vzr , wlpginstall , ws , wsc , wsf , wsh , wss, xdu , xir , xlm , xlv , xnt , xnxx , xtbl , xxe , xxx , xyz , zix , zvz , zzz

หากผู้ส่งมีความจำเป็นต้องส่งที่มี.นามสกุลข้างต้น ให้ upload ไฟล์ใน drive และส่งเป็น link ให้ผู้รับ download แทน

Did this answer your question?