ส่งอีเมลไม่ได้เพราะระบบส่งมีปัญหา

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

กดส่งอีเมลแล้วมี Error แจ้ง An error occurred inside the server which prevented it from fulfilling the request.

หมายถึงตัวส่งออกระบบอีเมลอาจจะมีปัญหา วิธีแก้ไขคือ แจ้ง Support ของ Mail Master เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

Did this answer your question?