ส่วนประกอบของ DRIVE

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

 • 1.ค้นหา รายการ Task (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่ All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 • 2.Folder tree
 • 3.Toolbar
 • 4.New
 • 5.Add local file – เพิ่มไฟล์
 • 6.Add note – สร้าง ข้อความ
 • 7.New text document – สร้าง Word
 • 8.New spread sheet – สร้าง excel
 • 9.Add new folder – เพิ่ม Folder
 • 10.Share icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่น การแชร์ เพื่อแชร์ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
 • 11.Viewer icon – กดเพื่อเข้าฟังก์ชั่นมุมมองของไฟล์ในโฟลเดอร์
 • 12.Download icon – สามารถกดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือกได้ (สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ หลายๆไฟล์ในครั้งเดียวได้ในรูปแบบ zip)
 • 13.Delete icon - กดเพื่อลบ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • 14.Actions icon - กดเพื่อเปิดฟังก์ชั่นอื่นๆ
 • 15.View – กดเพื่อเลือกการแสดงผลที่พื้นที่แสดงผล
Did this answer your question?