ส่วนประกอบของ TASK

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ส่วนประกอบของ Task

 • 1.Search bar
 • 2.ค้นหารายการ Task (การค้นหาทำได้โดยการคลิกที่ Search bar ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา คลิกที่ All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 • 3.Folder tree
 • 4.Toolbar
 • 5.New – สร้างงานใหม่
 • 6.Edit – แก้ไขงาน
 • 7.Due – กำหนดวันครบกำหนดของงาน
 • 8.Done – กำหนดงานที่เสร็จแล้ว
 • 9.Delete – ลบงานที่สร้างไว้
 • 10.View – เลือกดูงานแบบ Folder หรือแบบ Checkboxes
 • 11.Display area
Did this answer your question?