ส่วนประกอบของเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

ส่วนประกอบของเมล

1.Search bar (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ข้อความที่ต้องการค้น คลิกที่ All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)

2.Folder tree

3.Toolbar

4.Compose button – การสร้างอีเมล

5.Reply to sender icon – ตอบกลับถึงคนที่ส่งอีเมลมา

6.Reply to all recipients icon – ตอบกลับถึงทุกคนที่มีชื่ออยู่ในอีเมล

7.Forward icon – ส่งต่ออีเมล

8.Delete icon – ลบอีเมล

9.Set color icon – เลือกสีของอีเมล

10.Display area – หน้ารวมอีเมล

ส่วนประกอบ การเขียนอีเมล หรือ แก้ไข

1.Send – ส่งอีเมล

2.Save – เก็บอีเมลที่ร่างเอาไว้ใน โฟลเดอร์ Drafts

3.Discard – ยกเลิกอีเมลที่สร้าง

4.To – ถึง

5.Subject – หัวข้อ

6.Attachments – การแนบไฟล์ – สามารถเลือกจาก Drive หรือ อัพโหลดใหม่ได้

7.Signatures – เลือกลายเซนต์ที่ต้องการ

8.Options – ปรับแต่งการส่งอีเมล

Did this answer your question?