ส่วนประกอบของหน้าที่อยู่ของผู้ติดต่อ

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

1.ค้นหา รายชื่อผู้ติดต่อ (การค้นหาทำได้โดยการคลิกที่ Search bar ใส่ข้อความที่ต้องการค้น คลิกที่ All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)

2.Folder tree

3.Tool bar

4.New – สร้างผู้ติดต่อ

5.Send mail – ส่ง Mail หาผู้ติดต่อ

6.Invite – เชิญผู้ติดต่อเข้าร่วมการนัดหมาย

7.Edit – แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ

8.Delete – ลบข้อมูลผู้ติดต่อที่เลือกไว้

9.View – เลือกแบบการดู เป็น Folder View หรือ Checkboxes

10.Display area

11.List - รายชื่อผู้ติดต่อ
Did this answer your question?