ส่วนประกอบของปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

 • 1.ค้นหา การนัดหมาย (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่ All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 • 2.Folder tree
 • 3.My calendars - เนื้อหาของปฏิทินที่เราสร้าง
 • 4.All my appointments - การนัดหมายทั้งหมด
 • 5.Public calendar - เนื้อหาของปฏิทินที่ถูก Share กับทุก User
 • 6.Toolbar
 • 7.New – สร้างการนัดหมาย
 • 8.Scheduling – เปิดเพื่อดูการนัดหมายทั้งหมดพร้อมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น
 • 9.Today – ตารางการนัดหมายของวันนี้
 • 10.View
 • 11.Day – เลือกดูปฏิทินแบบ วัน
 • 12.Workweek – เลือกดูปฏิทินแบบ สัปดาห์ทำงาน (จันทร์-ศุกร์)
 • 13.Week – เลือกดูปฏิทินแบบ สัปดาห์
 • 14.Month – เลือกดูปฏิทินแบบ เดือน
 • 15.List – เลือกดูปฎิทินแบบ รายการกิจกรรม
 • 16.Folder view - เลือกเพื่อดู Folder
 • 17.Classic colors – สีสว่าง
 • 18.Dark colors – สีเข้ม
 • 19.Custom colors – สีที่เลือก
 • 20.Print – Print ปฏิทิน
Did this answer your question?