วิธี NEW PROFILE บน MICROSOFT OUTLOOK แบบ IMAP

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดหน้า Control Panel >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

Step2

ในหน้าต่าง Mail Setup >> เลือก " Show Profiles "

Step3

เลือก " Add.. " >> แล้วคลิก " OK "

Step4

เลือก " Manual setup or additional server types " >> แล้วคลิก " Next "

Step5

เลือก " POP or IMAP " >> แล้วคลิก " Next "

Step6

จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ " กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง " ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ " Support "

Your Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Email Address : ใส่ " ชื่ออีเมล " ของคุณ

Account Type : " IMAP "

Incoming mail server : " imap.mailmaster.co.th "

Outgoing mail server : " smtp.mailmaster.co.th "

User Name : ใส่ " ชื่อผู้ใช้งาน "

Password : ใส่ " รหัสผ่าน " สำรับเข้าใช้งาน

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ " More Settings.. "

Step7

จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู " Outgoing Server " ให้คลิกที่ " My outgoing server " ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นเลือกเมนู " Advanced "

Step8

เมื่อเลือกเมนู Advanced แล้วให้

" ใส่ค่า Port "

Incoming server : " 993 SSL "

Outgoing server : " 587 TLS "

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิก " OK

Step9

กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้คลิก " Next "

Step10

จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง แล้วคลิก " Close "

Step11

นั้นให้เลือก " Finish "

Step12

กลับมาหน้า Control Panel >> เลือก " Mail (Microsoft Outlook) "

Step13

แล้วเลือก " Show Profiles "

Step14

เลือก " Profile " ที่สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่ >> แล้วคลิก " OK "

เปิดโปรแกรม Outlook แล้วเริ่มใช้งานได้เลย

Did this answer your question?