วิธี NEW PROFILE บน MICROSOFT OUTLOOK แบบ POP3

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เปิดหน้า Control Panel >> เลือก Mail (Microsoft Outlook)

Step2

ในหน้าต่าง Mail Setup >> เลือก Show Prafiles

Step3

เลือก Add.. >> แล้วกด OK

Step4

เลือก Manual setup or additional server types >> กด Next

Step5

เลือก POP or IMAP >> กด Next

Step6

จะปรากฏหน้าต่าง POP and IMAP Account Settings ให้ กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ “Support”

Your Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Email Address : ใส่ชื่ออีเมลของคุณ

Account Type : POP3

Incoming mail server : pop.mailmaster.co.th

Outgoing mail server : smtp.mailmaster.co.th

User Name : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

Password : ใส่รหัสผ่านสำรับเข้าใช้งาน

หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ “ More Settings..”

Step7

จะมีหน้าต่าง Internet Email Setting ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู “Outgoing Server” ให้กดที่ “My outgoing server” ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกดที่เมนู “Advanced”

Step8

เมื่อกดที่เมนู Advanced แล้วให้ใส่ค่า Port

Incoming server : 995 Incoming server : 995 และ ติ๊กเลือก "This server requires an encrypted connection(SSL/TLS)"

Outgoing server : 587 STARTTLS

ในส่วน Delivery สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เก็บข้อมูลไว้บน Server ตลอดไป หรือ เก็บไว้บน Server กี่วัน หรือ ให้ลบทันทีเมื่อดูดข้อมูลลง PC แล้ว *ตัวอย่างในภาพคือ ตั้งให้เก็บข้อมูลไว้บน Server 14 วัน หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกไป

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด “OK”

Step9

กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Settings ให้กด “Next"

Step10

จะมีหน้า Test Account Settings ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์ แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้กด “Close”

Step11

จากนั้นให้กด “Finish"

Step12

จากนั้นกลับมาหน้า Control Panel >> เลือก Mail (Microsoft Outlook)

Step13

เลือก Show Prafiles

Step14

เลือก Profile ที่สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่ >> แล้วกด “OK”

หลังจากนั้นเปิดโปรแกรม Outlook แล้วเริ่มใช้งานได้เลย

Did this answer your question?