วิธีแก้ไข Password Admin

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ชื่อ "Domain"

Step2

จากนั้นเลือก "Change Password"

Step3

กรอกรายละเอียด แล้วกด "save" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

                         

Did this answer your question?