วิธีการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม OUTLOOK CALDAV SYNCHRONIZER

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ดาวน์โหลด โปรแกรม Outlook CalDav Synchronizer จากลิ้งค์ https://sourceforge.net/projects/outlookcaldavsynchronizer/

Step2

จากนั้นติดตั้งโปรแกรม CalDavSynchronizer.Setup

Step3

กด "Run" เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม

จากนั้น ให้กด "Next"

Step4

จะปรากฏหน้า Select Installation Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟโปรแกรม จากนั้นให้ กด "Next"

จากนั้นที่หน้า Installation Complete ให้กด "Close" เสร็จสิ้นการติดตั้ง

Did this answer your question?