วิธีการ Import & Export User

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

วิธีการ Import

Step1

ไปที่ "User"

Step2

คลิก "Import"

Step3

เลือกหัวข้อที่ต้องการ Import โดยจะมีตัวเลือก User, Password หรือ Manualโดยสำหรับหัวข้อ user จะต้องเลือก package plan ที่ใช้ก่อนที่จะ import รายชื่อ user

Step4

Download CSV template กรอกข้อมูลรายละเอียดบนบนไฟล์ที่ Download มาจากนั้นกด Save

Step5

กดเลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ที่ save ไว้ที่ต้องการ import

Step6

กด "Import"

วิธีการ export

Step1

ไปที่ '' User''

Step2

คลิก" Export"

Did this answer your question?