วิธีการ Reset Password User

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ User

Step2

เลือกรูป "กุญแจ" ทางด้านขวา

Step3

หากต้องการสร้าง password ใหม่เป็นแบบ random ได้ ให้ติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยม ซึ่ง password ใหม่ จะเป็น password ที่อยู่ในวงเล็บ

Step4

หากต้องการระบุ password ใหม่ ให้พิมพ์ password ที่ต้องการตั้งใหม่ 2 ครั้ง

Step5

เลือกส่ง password ใหม่ทางอีเมลให้ user

Step6

กด "save" เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?