วิธีการแก้ไข User

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ "User"

Step2

จากนั้นคลิกชื่อที่ต้องการแก้ไข

Step3

แก้ไขข้อมูลตามต้องการ

Step4

เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วกด "Save"

Did this answer your question?