วิธีการแก้ไขชื่อของไฟล์

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

สามารถทำได้โดยการ คลิกที่ไฟล์ แล้วคลิกที่ Action ใน toolbar แล้วเลือก "Rename"

Did this answer your question?