วิธีการแก้ไขหรือเพิ่ม Dns Record

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที **"Domain & Dns"**

Step2

จากนั้นคลิก "Edit" หลังชื่อ Domain ตัวเอง

วิธีการเพิ่ม Dns Record

1.กรอกรายละเอียด Dns Record

2.กด "Create"

วิธีการแก้ไข Dns Record

1 คลิกที่รูป "ดินสอ"

2 กรอกรายละเอียด Dns Record

3 กด "Update"

วิธีการลบ Dns Record

1.คลิกที่รูป "กากบาท"

2.จากนั้นคลิกที่ "Yes, delete it!"

Did this answer your question?