วิธีการใช้งาน Spam Gateway

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

เริ่มจาก Login เข้าหน้า Admin Panel และทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือก "Email Setting"

2.เลือก "Spam Gateway"

3.คลิกลิ้งก์ ในช่อง Website

4.นำ Username และ Password ที่ให้มา Login เข้าไป

วิธีดู Log ของอีเมลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาในโดเมน

1.เลือก "Log"

2.คลิก "Show Results"

วิธีดู Log ของอีเมลแบบรายบุคคล

1.เลือก "Log"

2.คลิก "New Rule"

3.เลือก "To"

4.ใส่ชื่อผู้รับที่ต้องการดู Log

5.คลิก "Show Results"

วิธีปลด E-mail ออกจาก Quarantined

รณีนี้จะใช้เมื่อ User แจ้งว่าไม่ได้รับ E-mail บางฉบับ เมื่อเข้ามาดูใน Logจะพบว่าอาจติดอยู่ที่ Quarantined เพราะระบบอาจมองว่าเป็นสแปมวิธีปลดออกเพื่อให้ E-mail กลับไปเข้า inbox ของ User ดังนี้

1.ติ๊กเลือก E-mail ที่ติด Quarantined และต้องการ E-mail นั้นกลับไปเข้า inbox

2.กดที่ปุ่ม dropdown คลิก "Release from quarantined"

วิธี Whitelist ผู้ส่ง

กรณีนี้จะทำเพื่อให้ระบบรู้ว่าผู้ส่งรายนั้นปลอดภัย เมื่อส่ง E-mail เข้ามาก็จะไม่ถูกมองว่าเป็นสแปมและจะไม่ติดอยู่ใน quarantined

1.เลือก "Sender Whitelist"

2."Add Whitelist Sender"

3.ใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการ Whitelist ที่ช่อง Address (หากต้องการ Whitelis ทั้งโดเมน ให้กรอกแค่ชื่อโดเมน ไม่ต้องใส่ @ หน้าชื่อโดเมน)

4.กด SAVE

วิธีปลดผู้ส่งออกจาก Whitelist

1.ติ๊กเลือกผู้ส่งที่ต้องการปลดออกจาก Whitelist

2.กดที่ปุ่ม dropdown เลือก "Remove"

วิธี Blacklist ผู้ส่ง

กรณีนี้จะทำเพื่อให้ระบบรู้ว่าผู้ส่งรายนั้นไม่ปลอดภัย และจะไม่สามารถส่ง E-mail เข้ามาในโดเมนได้

1.เลือก "Sender Blacklist"

2."Add Blacklist Sender"

3.ใส่ชื่อผู้ส่งที่ต้องการ Blacklist ที่ช่อง Address (หากต้องการ Blacklist ทั้งโดเมน ให้กรอกแค่ชื่อโดเมน ไม่ต้องใส่ @ หน้าชื่อโดเมน)

4.กด "Save"

วิธีปลดผู้ส่งออกจาก Blacklist

1.ติ๊กเลือกผู้ส่งที่ต้องการปลดออกจาก Blacklist

2.กดที่ปุ่ม dropdown เลือก "Remove"

Did this answer your question?