วิธีการระงับการใช้งานของ User

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ "User"

Step2

คลิก User ที่ต้องการทำการระงับ

Step3

กดที่ "Suspend"

Step4

กด "Yes"

Step5

ที่ "Save" เพื่อทำการบันทึก

Did this answer your question?