วิธีการสร้าง Group

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ไปที่ "Group"

Step2

กดที่ "Create"

Step3

กรอก ชื่อ Groupกดเลือกชื่อที่แสดงหรือค้นหา user ที่ต้องการ เมื่อกดที่ชื่อ User ที่เลือกจะเข้ามาอยู่ที่กล่องด้านขวา ซึ่งแปลว่า User ดังกล่าวได้ถูกเลือกเข้าเป็น Member Group นี้แล้ว

Step4

เมื่อเลือก member ครบแล้วกด "Save" เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?