วิธีการสร้าง Note

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

คลิกที่ "Note"

Step2

จากนั้น กดที่ "Create"

Step3

กรอก ข้อมูล Title และ Note จากนั้นกด "submit" เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Did this answer your question?