วิธีการสร้าง Resources

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

สร้างอีเมลสำหรับ resource แต่ละอัน ก่อนที่จะสร้าง resource โดยสามารถใช้ group email ได้ เช่น meetingroom1@mailmaster.mobi

Step2

ไปที่ "Email setting"

Step3

เลือก "Resources"

Step4

กด "Create"

Step5

กรอกรายละเอียด

5.1 Name = ชื่อ Resource ที่จะสร้าง ในตัวอย่างใช้ “ห้องประชุมใหญ่”

5.2.Type = สามารถเพิ่ม Type โดยการกดที่ + พิมพ์ประเภทที่ต้องการ เช่น Meeting Room, Computer, Projector etc

5.3.Email = ใส่อีเมลที่สร้างไว้ตอนแรก (ในข้อ 1)

5.4.Note = ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม โดยในตัวอย่างใช้ ”ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1”

Step6

กด "Save" เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?