วิธีการสร้าง User

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ "User"

Step2

จากนั้นกดที่ "Create"

Step3

เลือก package plan (กรณีที่ซื้อไว้หลาย plan)

Step4

กรอกชื่อ username

Step5

ระบุ password หรือกดติ๊กที่กล่องสีหลี่ยมเพื่อเลือกใช้ random password ซึ่งจะเป็น password ในวงเล็บ

Step6

Firstname กรอกชื่อจริงของ user

Lastname กรอกนามสกุลของ user

จากนั้นกด "Save" เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?