วิธีการทำ Catch-All Address

เป็นเมนูสำหรับตั้งค่าบัญชีอีเมลสำหรับรับอีเมลที่ไม่ได้อยู่ที่ชื่อที่สร้างไว้หรืออยู่ใน Alias โดยจะถูกส่งมายังอีเมลนี้แทน
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

คำเตือน: จะทำให้ได้รับอีเมลแสปม หรือ phishing เยอะขึ้น

Step1

ไปที่ "Email setting"

Step2

เลือก "Catch-All Address"

Step3

กรอกอีเมลที่ต้องการรับ Catch-All

Step4

กด "Save" เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?