วิธีการทำ Domain-Alias

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ Email setting

Step2

จากนั้นเลือก Domain Alias

Step3

กด Create

Step4

กรอกชื่อ Domain ที่ต้องการทำ Alias

Step5

กด Submit เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?