วิธีการทำ Forward

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ Mail Route

Step2

จากนั้นกด Create

Step3

เลือกที่ Forwarding

Step4

เลือกชื่อที่ต้องการ Forward

Step5

กรอกอีเมล์ปลายทางที่ต้องการ

Step6

กด Add

Step7

กด close เป็นอันเสร็จสิ้น

Did this answer your question?