วิธีการทำ Group Email

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ Mail Route

Step2

กด Create

Step3

เลือก Email Group

Step4

กรอกชื่อ Email Group

Step5

คลิกที่ Check เพื่อตรวจสอบว่าชื่อที่จะใช้งานยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (ไม่ซ้ำ)

Step6

หากชื่อไม่ซ้ำ จะมีเครื่องหมายถูกปรากฎ ท่านจะสามารถเพิ่มอีเมลที่ช่อง Member ได้

Step7

กด Add Member (1 Group มี Member ได้ไม่เกิน 250 คน)

Step8

เมื่อกด Add แล้ว Member ที่เพิ่มจะปรากฏในช่อง Name

Step9

เมื่อ add Member ครบแล้วให้กด Close

Step10

เมื่อ add Member ครบแล้วให้กด Close

Did this answer your question?