วิธีลบอีเมลแบบถาวรจากโฟลเดอร์ TRASH

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เปิดโฟลเดอร์ Trash ใน folder tree

Step2

เลือกอีเมลที่ต้องการลบอย่างถาวร

Step3

คลิก Delete icon ใน toolbar อีเมลจะถูกลบอย่างถาวรไม่สามารถกู้คืนได้

Did this answer your question?