วิธีย้าย CONTACT จาก GMAIL

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่หน้า รายชื่อผู้ติดต่อ ใน Gmail

Step2

คลิกที่ เพิ่มเติม จากทางด้านซ้าย จากนั้นเลือก ส่งออก

Step3

เลือก ไปที่รายชื่อติดต่อเดิม

Step4

คลิกที่ เพิ่มเติม ทางด้านบน จากนั้นเลือก ส่งออก

Step5

เลือก ความต้องการ การส่งออกรายชื่อติดต่อ

Step6

เลือกรูปแบบการส่งออก รูปแบบ vCard จากนั้นคลิก ส่งออก

Step7

ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import

Step8

เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่ Select file เลือกไฟล์ vCard

Step9

คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)

Did this answer your question?