วิธีย้าย CONTACT จาก OUTLOOK

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่หน้า การเชี่อมต่อบุคคล ใน Outlook.com

Step2

คลิกที่ จัดการ ที่แถบทางด้านบน แล้วเลือก ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อใช้กับ Outlook.com และบริการอื่นๆ

Step3

เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv

Step4

จากนั้นไปที่หน้าเว็บเมล

Step5

ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export

Step6

เลือก Format เป็น CSV จากนั้นกด Export อีกครั้ง

Step7

เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ export.csv

Step8

เปิดไฟล์ OutlookContacts.csv และ export.csv

Step9

ใส่รายละเอียดชื่อ ใน export.csv

Step10

จากนั้น Copy E-mail Address จาก OutlookContacts.csv ไปใส่ที่ Email 1 ใน export.csv

Step11

ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import

Step12

เลือก CSV format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่ Select file เลือกไฟล์ export.csv

Step13

คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)

Did this answer your question?