Unblock Export

ปลดบล็อกการส่งออก
MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่ Microsoft 365 Defender  หรือคลิกที่ลิงก์  https://security.microsoft.com

จากนั้นเลือกในส่วนของ Email & collaboration และคลิกเลือก Review จากแถบด้านขวา

Step2

จากนั้นคลิกเลือก  Restricted users

Step3

ในหน้าRestricted users ให้ค้นหาและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเลิกบล็อกโดยคลิกที่ผู้ใช้

Step4

ในช่อง Unblock user  ที่ปรากฏขึ้น ให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกจำกัด คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างเหมาะสมในกรณีที่บัญชีถูกบุกรุก

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนให้คลิก Next 

Step5

ในส่วนของหน้าถัดไปจะมีคำแนะนำเพื่อช่วยป้องกันการประนีประนอมในอนาคต การเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องด้วยหลายปัจจัย (MFA) และการรีเซ็ตรหัสผ่านถือเป็นการป้องกันที่ดี

จากนั้นคลิก Submit

Step6

คลิก Yes เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมงในการลบข้อจำกัดทั้งหมดออกจากผู้ใช้
Did this answer your question?