การ SEARCH FOLDERS : LARGE MAIL

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

Step2

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Large Mail” หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดไฟล์ของอีเมลที่ต้องการค้นหา ให้กด “Choose” ที่หมายเลข 2

จากนั้นหน้าต่าง Mail Size จะปรากฏ ให้แก้ไขตัวเลขที่ต้องการ

(ที่หมายเลข 3) จากนั้นกด “OK” (ที่หมายเลข 4) จากนั้นกด “OK” (ที่หมายเลข 5)

Step3

จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Larger than 100 KB เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Larger than 100 KB” อีเมลที่ขนาดใหญ่กว่า 100 KB ทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล

Did this answer your question?