การ SEARCH FOLDERS : MAIL SENT DIRECTLY TO ME

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

Step2

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Mail sent directly to me” จากนั้น กด “OK”

Step3

จะเห็นว่ามีเมนู Sent Directly to Me เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีอีเมลที่ส่งถึงเราทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล

Did this answer your question?