การ SEARCH FOLDERS : MAIL WITH ATTACHMENT

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

Step2

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with attachment” จากนั้น ให้กด “OK”

Step3

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with attachment” จากนั้น ให้กด “OK”

Did this answer your question?