การ SEARCH FOLDERS : MAIL WITH SPECIFIC WORDS

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

Step2

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Mail with attachment” จากนั้น ให้กด “Choose..” เพื่อกำหนดคำที่ต้องการค้นหา

Step3

จะมีหน้าต่าง Search Text ปรากฏ จากนั้นให้ระบุคำที่ต้องการค้นหาในตัวอย่าง กำหนด คำว่า “Support” จากนั้นให้กด “Add”

Step4

คำที่เลือก จะไปปรากฏที่ช่อง Search List จากนั้นให้กด “OK”

Step5

จะกลับมาที่หน้าต่าง New Search Folder คำที่เลือกไว้จะมาปรากฏที่ช่อง Customize Search Folder จากนั้นให้กด “OK”

Step6

จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Containing support เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Containing support”อีเมลทั้งหมดที่มีคำที่ระบุไว้จะปรากฏที่ช่องอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?