การ SEARCH FOLDERS : OLD MAIL

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

Step2

จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Old mail” หากต้องการเห็นอีเมลที่เก่ากว่าให้กดเปลี่ยนแปลงที่ Choose..(ที่หมายเลข2) หน้าต่าง Old mail (หมายเลข 3) จะปรากฏ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ (ในตัวอย่างเลือก Older Than One Week) จากนั้น ให้กด “OK” กลับมาที่หน้าต่าง New Search Folder ให้กด “OK” (ที่หมายเลข 5)

Step3

จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Older Than One Week เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Older Than One Week” อีเมลที่เก่ากว่า 1 สัปดาห์ จะปรากฏที่ช่องอีเมลทั้งหมด

Did this answer your question?