การ SYNC ข้อมูล SEND & RECEIVE ของ OUTLOOK กับ SERVER

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดที่ปุ่ม “File”

Step2

กดที่ “Options”

Step3

กดที่เมนู “Advanced” จากนั้นเลือกที่ “Send/Receive”

Step4

ภายใต้หัวข้อ Setting for group “All Accounts”

  • Include this group in send/receive (F9). (กด F9 เพื่อสั่งให้ outlook sync อีเมล
  • Schedule an automatic send/recive every 30 minutes. (sync อีเมลอัตโนมัติ ทุกๆ 30 นาที)
หมายเหตุ ** ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป Perform an automatic send/receive when exiting. (เมื่อมีอีเมลเข้ามาใหม่จะทำการซิงค์อีเมลอัตโนมัติ) เลือกตามภาพด้านบน (หรือตามต้องการ) แล้วกด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?