การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดที่ปุ่ม “New Email”+

Step2

กดที่ “Attach File” เลือก “Browse This Pc”

Step3

จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด “Insert”

Step4

ไฟล์จะมาปรากฏที่ หน้าต่าง “Message” ตามรูปตัวอย่าง กดที่ “Send” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?