การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดที่ “File”Step

Step2

เลือกเมนู “Options”

Step3

จะปรากฏหน้าต่าง Outlook Option เลือกเมนู “Calendar” จากนั้นให้กดที่ “Add Holidays..”

Step4

จะมีหน้าต่าง Add Holiday to Calendar ปรากฏ ให้เลือกประเทศที่เราต้องการทราบวันหยุดในตัวอย่างเลือก Thailand จากนั้นกด “OK”

Step5

จากนั้นรอจนการ import เสร็จ จากนั้นวันหยุดก็จะไปปรากฏที่ปฏิทิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?