การเปลี่ยนสเกลเวลาบนปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่เมนูปฏิทิน (ตามรูป)

Step2

จะปรากฏเป็นหน้าปฏิทิน ให้กดรูปแบบของปฏิทิน เป็น “Day” ที่หมายเลข 1 เพื่อจะได้เห็นรูปแบบของเวลา จากนั้นให้กด คลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นให้กดที่ “View Settings..” ที่หมายเลข 2

Step3

จะมีหน้าต่าง Advanced View Settings Calendar ปรากฏ ให้กดที่ “Other Settings..” ที่หมายเลข 1 จากนั้น หน้าต่าง Format Calendar จะปรากฏ ที่ช่อง Time scale ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตารางปฏิทินจะแสดงเวลาทุกๆ 30 นาทีให้กดเพิ่มหรือลดช่วงเวลานี้ได้ตามต้องการ (ในตัวอย่าง จะเลือก ลดเวลา เหลือ 15 minutes) เมื่อแก้ไขเสร็จให้กด “OK”

Step4

ผลของการเปลี่ยนแปลงสเกลเวลาจะปรากฏดังรูปตัวอย่าง

Did this answer your question?