การสร้างอีเมล

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดที่ปุ่ม “New Email”

Step2

จะปรากฏหน้าต่าง Message

  • ใส่อีเมลของผู้รับ
  • ใส่ชื่อเรื่องอีเมล
  • เขียนเนื้อความในอีเมล จากนั้น ให้กด “Send” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?