การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน INBOX

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

กดคลิกขวาที่ Inbox เลือกเมนูย่อย “New Folder”

Step2

จากนั้นจะมีช่องปรากฏขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือใต้ Inbox ใส่ชื่อโฟลเดอร์ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?