การถอนติดตั้ง Microsoft Office Old Version

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

download Program จากลิงก์ https://support.microsoft.com/en-us/office/uninstall-office-automatically-9ad57b43-fa12-859a-9cf0-b694637b3b05

Step2

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

Step3

กด Run เพื่อติดตั้งโปรแกรม

Step4

หน้าต่าง Run Program ก็จะปรากฏรอจนโหลดครบ 100% และหน้าต่างจะหายไป

Step5

คลิก Icon ดังภาพ เพื่อเปิดโปรแกรมที่ติดตั้ง จากนั้น กด I Agree

Step6

เลือก Office และ กด Next

Step7

เลือก เครื่องหมายถูก ดังภาพที่ปรากฏ จากนั้น กด Next

Step8

เลือก Microsoft Office Version เก่า ที่ปรากฏทั้งหมดเพื่อถอนการติดตั้งจากนั้นกด Next

Step9

จะปรากฏหน้าต่างการถอนติดตั้ง รอจนการถอนติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วกด Next

Step10

เมื่อถอนติดตั้งแล้ว จะปรากฏหน้าต่างเราจะต้องทำการ Restar เครื่อง 1 ครั้ง ให้กด Restart

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการถอนติดตั้ง และสามารถติดตั้ง Microsoft Office New Version ได้เลย

Did this answer your question?