การติดตั้ง Office 2019 HB (PC)

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

เข้า www.office.com/setup

Step2

Create a new account Create one! ใช้ E-Mail ในการลงทะเบียน (ควรใช้อีเมล @hotmail , Outlook)

Step3

ใส่ Product key card คลิก Next

Step4

ทำการโหลดProgramsและติดตั้ง เปิด programs word or excell Check การ activated อีกครั้ง

Did this answer your question?