คู่มือสำหรับการแก้ชื่อ Login MS Office 2019

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

log in https://account.microsoft.com/ และ คลิกไปที่ ชื่อ Email

Step2

เลือก Edit Account Info

Step3

เลือก Add Alias

Step4

จากนั้น ใส่ Email ที่ต้องการ

Step5

จะมี code ส่งไปยังเมล์ ที่กรอกไว้ ทำการ Verify ให้เรียบร้อยแล้วจึงสามารถใช้งานได้

Did this answer your question?