ส่งอีเมลแบบ FORWARD

MM
Written by Mail Master
Updated 1 year ago

Step1

กดเลือกอีเมลที่ต้องการส่งต่อ และกดที่ปุ่ม “Forward”

Step2

หลังจากที่กด ปุ่ม forward แล้วจะเห็นว่าในช่อง Subject: จะมีคำว่า FW: แสดงหน้าชื่อเรื่อง ซึ่งสามารถใส่ข้อความใหม่หรือเพิ่มข้อความได้ และกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งต่ออีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

Did this answer your question?