ตั้งค่าหรือล้างการเตือนของปฏิทิน

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

ไปที่แถบเมนู “File”

Step2

เลือก “Options”

Step3

เลือกเมนู “Calendar” เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวเตือนสำหรับการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ เลือกติ๊กถูกที่ “Default reminder” ให้เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนปรากฏ จากนั้นกด “Ok”

Did this answer your question?