วิธีเพิ่มรายชื่อใน CONTACT GROUP

MM
Written by Mail Master
Updated 2 years ago

Step1

เข้าที่ฟังก์ชั่น “Contact” ที่หมายเลข 1 จากนั้นกดที่ “New Contact Group” เพื่อเริ่มสร้าง Group

Step2

จากนั้นจะมีหน้าต่าง Contact Group ปรากฏ ให้ตั้งชื่อ Group (ที่หมายเลข1) จากนั้นกด “Add Members” (ที่หมายเลข 2) เพื่อเลือกเมนู “From Address Book” (ที่หมายเลข 3)

Step3

จากนั้น จะมีหน้าต่าง Select Members: Contacts ให้เลือก E-mail ลง Contact Groupกดพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาอีเมล หรือดับเบิ้ลคลิกที่อีเมล จะไปปรากฏที่ช่อง Members หากได้รายชื่อที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กด “OK”

Step4

จะกลับมาที่หน้าต่าง Contact Group กด “Save & Close”

Step5

หน้า Contacts จะแสดงกลุ่มรายชื่อที่ติดต่อ และสมาชิกใน Contact Groupหมายเหตุ **ในการส่งเมลที่ตั้ง Contact Group นั้น อีเมลฉบับนั้นจะส่งหาอีเมลที่อยู่ใน Contact Group ทั้งหมด

Did this answer your question?